Alaska Film&TV

Stories with impact

 
 

Personuppgiftspolicy

Integritetspolicy: 

Alaska behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR och annan tillämplig lagstiftning på personuppgiftsområdet. 


Vem har tillgång till dina personuppgifter? 

Alaskas ledning arkiverar anställdas personuppgifter under anställningsperioden i syfte att kunna uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser gentemot den anställde samt i syfte att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt arbetslagstiftningen. 


Vilka är dina rättigheter som anställd? 

Den anställde får utan extra kostnad en gång per år, efter skriftlig begäran, ta del av den information som lagras om den anställde och begära rättelse eller radering av personuppgift som rör den anställde. Om sådan önskan, kontakta Sarah Meyer via e-post till sarah.meyer@alaskafilmtv.com

KONTAKTA OSS

Om du skulle vilja få ytterligare information om hur vi behandlar personuppgifter eller om du har några frågor rörande dina egna personuppgifter, kan du kontakta oss på info@alaskafilmtv.com 

Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter behandlade av oss ska du vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.datainspektionen.se